//TODO add exact ID Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Alapvető rendelkezések

A webáruházban történt vásárlással az oldalon vásárló személy (továbbiakban: Vevő) elfogadja az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, szerződés jön létre közötte és a webáruházat üzemeltető vállalkozás között.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen rendelkezések hatálya a vásárlás pillanatától kezdődik és a szavatosság lejártakor ér véget.

Eladó adatai:

Cégnév: Hajnal Máté e.v. (továbbiakban: Üzemeltető, Szállító, Vállalkozó)

Székhely: 1154 Budapest, Szentmihályi út 46.

Adószám: 56496314-1-42

Bankszámlaszám: OTP, 11773157-00526652-00000000

Telefonszám: +36202619539

E-mail: [email protected]

A szerződés létrejötte

A Szállító online áruházában, a vásárlás elektronikus formában leadott megrendeléssel lehetséges a jelen Általános Szerződési Feltételek-ben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott módon. Az áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni regisztráció nélkül, amennyiben elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A Szállító webáruházában eladásra kínált jegyek képzik a Vállalkozó és a Vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt jegyek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét típus leírásában találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. Vállalkozásunk nem tartozik ÁFA körbe, így a nettó és bruttó árak megegyeznek. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A Vásárló a megrendelés elküldésével jelzi vásárlási szándékát. A megrendelés az elektronikusan történő visszaigazolás után tekinthető véglegesnek. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar.

A vásárlás menete

1. Kosár összeállítása

A vásárlás első lépése a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése a darabszám megadása után a “Kosárba teszem” gombbal. A termékek kosárba helyezése után a “Kosár” gombra kattintva láthatjuk kosarunk összesítését.

A mennyiségi változtatásokat az új darabszám megadása után a mellette található „Kosár frissítése” gombra kattintva véglegesíthetjük, míg ha valamely tételt törölni szeretnénk, azt a piros eltávolítás gombra kattintva tehetjük meg.

Ha rendelkezik kuponnal a Vásáról, amely valamilyen mértékű kedvezményre, vagy egyéb plusz termékre, szolgáltatásra vonatkozik, a „kuponkód” téglalapban tudja megadni a kupon nevét/számát, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva a honlap automatikusan levonja a kupon által nyújtott kedvezményt.

3. Számlázási adatok, és a fizetés módjának megadása

A számlázási adatoknál kötelezően kitöltendő adatok:

Vezetéknév

Keresztnév

Irányítószám

Város

Utca, házszám

Telefonszám

Email cím

Kétféle fizetési mód közül tud választani a Vásárló.

Közvetlen banki átutalás, melynek teljesülése után kerül kiküldésre a jegy.

Online bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ha bármiféle egyéb megjegyzést szeretne hozzáfűzni a megrendeléshez, úgy azt a „Rendelés jegyzetek” részben megteheti.

3. Megrendelés elküldése

A megrendelés véglegesítése előtt a „Vásárlással kapcsolatos megerősítések” résznél a Vásárlónak kötelezően el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatkezelési tájékoztatót. Mind a két esetben egy négyzet kipipálva fogadhatják el ezeket.

Ezután, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja a Vásárló a vásárlást véglegesíteni.

Bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a Barion biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetést megteheti. A megadott számlázási adatokkal elektronikus visszaértesítő generálódik, amely alapján a rendszer emailben küld értesítést a Vásárló felé.

4. Visszaigazolás

A megrendelést beérkezését követően emailben értesítjük a Vásárlót a megrendelés tényéről. Kérjük, hogy a spam mappát is figyelje, ne csak a beérkezett üzeneteket. Ha a rendeléstől számítva 1 napon belül nem kapna emailt, az [email protected] email címen kérjük, jelezze ezt felénk!

A regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a Szállítót.

Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A corodini.hu harmadik személyeknek az Ön személyes adatait nem továbbíthatja.

Panaszkezelés

Az írásbeli panaszt a Vállalkozó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Vállalkozó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatunk, hogy a panasza elutasítása esetén panaszát hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint.

A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu

A Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségei itt találhatóak: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy a Vállalkozó kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vállalkozót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr

A Vállalkozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Budapest, 2022. szeptember 27.